Netlibris

Uppgifter

Ladda ner uppgiftsmodeller.

Du kan kontrollera de kursiverade ordens betydelse i termbiblioteket.

Skattkammarön

 1. Skriv en nyhet om bokens viktigaste händelse.
 2. Sök fem postkort eller ta själv bilder/sök fem bilder som beskriver bokens händelseplatser. Presentera och motivera ditt val.
 3. Rita föremål eller saker som huvudpersonen skulle packa ner i sin koffert. Motivera dina val.
 4. Fundera över varför boken du läst har varit populär i flera årtionden, en klassiker. Berätta varför du tror att boken fortfarande är populär.
 5. Spela in en boktrailer om boken. Planera ett manuskript och spela in en trailer utifrån den.

Tidsresa

 1. Jämför bokens händelsetid med nutid. Skriv vilka likheter eller skillnader du hittar.
 2. Skriv ett meddelande till huvudpersonen som hjälper hen att klara av ett äventyr i boken.
 3. Planera en reklam som lockar att resa till bokens värld.
 4. Välj tre föremål ur boken. Om föremålen kunde tala, vad skulle de då berätta?
 5. Jämför huvudpersonen och dig själv. Fundera över vilka av huvudpersonens goda egenskaper som hjälper hen att klara av livet. Fundera över vilka av dina goda egenskaper som hjälper dig att klara av livet.

Skratthuset

 1. Välj det ställe i boken som du tycker är roligast. Rita en serie med tre bilder.
 2. Välj de tre roligaste ställena i boken. Läs dem högt för klassen.
 3. Berätta för klassen om boken så att du lockar andra också att läsa den. Du kan läsa ett exempel. Avslöja inte den slutliga lösningen.
 4. Sök och skriv humoristiska ord eller meningar ur boken.
 5. Skriv en inköpslista åt bokens huvudperson . Motivera varför du valt dessa inköp.

Djurens hus

 1. Välj ett djur eller en biperson ur boken. Hitta på och skriv hurdant förflutet det eller hen har.
 2. Låtsas att du är ett av djuren i boken. Skriv om din dag och dina tankar.
 3. Hitta på och rita en ny person till boken. Skriv eller berätta hur din person hör ihop med bokens berättelse?
 4. Gör en brevvänsannons åt en person eller ett djur i boken du valt.
 5. Presentera boken du läst. Svara inför klassen på frågor som andra ställer om boken.

På mormors vind

 1. Sök ord eller uttryck i boken, vars betydelse du inte genast visste. Gör en ”ordbok” med dessa ord och skriv förklaringar för orden i den.
 2. Ta med dig ett föremål som du tycker hör ihop med bokens tidsperiod. Motivera ditt val.
 3. Anteckna vilka tankar, frågor, minnen och idéer boken väcker hos dig när du läser den. Visa anteckningarna för läraren.
 4. Jämför bokens personer, platser och händelser med nutid. Skriv eller rita.
 5. Rita ett nytt bokomslag och hitta på en ny baksidestext.

Det glada skrinet

 1. Hitta på åtminstone en  strof till en dikt du valt. Skriv en hel dikt.
 2. Välj en dikt och välj passande musik till den. Läs dikten, spela musiken och motivera ditt val för klassen.
 3. Välj en dikt och tre färger. Gör en bild där dikten och färgerna beskriver diktens stämning.
 4. Rita en serie om dikten.
 5. Välj en saga och sök i den kännetecken på en saga.
 6. Välj en saga. Hitta på en version som sker i nutid. Berätta din berättelse för andra.

Ledtråd

 1. Gör en intrigkarta om boken.
 2. Hitta på och skriv en fortsättning på boken.
 3. Hitta på en ny upplösning till boken. Berätta om och motivera för läraren eller klassen din lösning.
 4. Sök ställen i boken där författaren har skapat en spännande stämning. Läs dessa ställen högt för andra.
 5. Ta tre bilder på bokens händelseplatser. Visa bilderna för klassen och be andra berätta vilken scen som hör ihop med platsen i fråga. Berätta till slut vilken händelse i boken som hör ihop med platsen.

Fantasy

 1. Rita en karta över bokens fantasyvärld.
 2. Sök och skriv kännetecken för fantasylitteratur i din bok.
 3. Rita de viktigaste ”personerna” i boken (persongalleri).
 4. Gör skuggbilder av ”personerna” i boken. Presentera dem för klassen.
 5. Gör en fantasyvärldskalender som hör ihop med boken. Hitta på veckodagar, månader och högtider för kalendern.

Hjärtefrågor

 1. Skriv en del av huvudpersonens dagbok.
 2. Gör ett recept på bokens huvudperson. Hitta på ett receptnamn som beskriver huvudpersonen. Räkna upp ingredienserna och deras mängd så att de beskriver personens personlighet, verksamhet och utseende. Skriv tillverkningsinstruktioner.
 3. Rita små bilder av de viktigaste personerna i boken. Beskriv relationerna mellan personerna med pilar, ord och symboler.
 4. Skriv vad som har hänt med bokens huvudperson om 5–10 år.
 5. Skriv en sida i en vänbok istället för någon av personerna i boken.

Jojjes ljuvliga medicin

 1. Rör dig och tala som seriens huvudperson. Använd repliker från pratbubblor. Fråga andra vad de tänker om huvudpersonen.
 2. Presentera ställen ur serien som inte har pratbubblor och berätta vad som händer i dem.
 3. Vilka typiska saker för faktaböcker finns i den faktabok du läst? Skriv eller presentera för andra.
 4. Skriv en läsinstruktion för faktaboken du läst. Fundera när du skriver instruktionen hur det lönar sig att läsa boken.
 5. Sök centrala termer i texten, dvs. de viktigaste orden i texten. Skriv vad orden betyder.