Netlibris

Termbibliotek / I

Ingress

Inledning till en tidningsartikel som oftast skiljer sig från den övriga texten t.ex. genom fet stil eller större stil. Den sammanfattar det viktigaste i texten och lockar till att läsa hela texten.

Intertextualitet

Hänvisning till en annan text.

Intrig

Med hjälp av intrigen berättar man en berättelse. Berättelsen kan ha en huvudintrig och en eller flera underintriger. En bra intrig uppstår av att händelserna i berättelsen, som kommer efter varandra, skapar en trovärdig händelsekedja. Intrigen framskrider inte alltid i tidsföljd, utan den kan innehålla tillbakablickar eller framåtblickar. En tillbakablick betyder att man går tillbaka till tidigare händelser i intrigen, och framåtblick betyder förmodanden om framtida händelser. Intrigen har en eller flera betydelsefulla händelser, dvs. vändningar som kallas vändpunkter.

Intrigkarta

Med en intrigkarta kan man kort berätta bokens intrig och vändpunkter.

I början presenteras personerna, händelseplatsen och ett problem. Efter inledningen börjar man utreda problemet. Efter mitten når berättelsen sin kulmen, då problemet blir löst. Det sista skedet i intrigen är slutlösningen som är slutet på berättelsen.

Bilden finns tyvärr endast på finska, men där står: Presentation > Konflikt > Utveckling > Kulmen > Vändpunkt > Slutet