Netlibris

Termbibliotek / T

Tankekarta

En tankekarta beskriver koncentrerat en viktig sak. I mitten, inuti en cirkel, finns temat för texten eller en person. Temat kan också uttryckas med hjälp en bild. Runt temat i mitten samlar man information, tankar och erfarenheter som ord eller bilder.

tankekarta

Tema

Tema är verkets mest centrala budskap som man kan komma fram till utifrån de ämnen som behandlas i verket. Ämnet kan vara t.ex. lägerskola och temat vänskap. Verket kan även innehålla flera teman.

Tid då händelserna utspelar sig

Man kan dra slutsatser om när berättelsen utspelar sig utifrån händelserna, föremålen, språket eller direkta hänvisningar. Berättelsen kan innehålla olika tider då händelserna utspelar sig, såsom tid under dygnet, årstid, tidsperiod (dåtid, nutid, framtid). Ibland kan man dra mycket exakta slutsatser om tidsperioden och veta årtiondet, eller till och med året. Tid och plats utgör tillsammans berättelsens miljö.

Tidsperiod

En tidsperiod berättar om tiden då en bok eller film utspelar sig. Händelserna i berättelsen kan kopplas till nutid, dåtid eller framtid. Man kan dra slutsatser av berättelsens tidsperiod utifrån platserna, föremålen och personernas klädsel eller verksamhet.

Tolkning

Syftet med tolkningen är att förklara verkets betydelser och många nivåer utifrån innehåll, strukturer och tolkarens tankar. Samma verk kan tolkas på många olika sätt, eftersom tolkarens tankar påverkar tolkningen.