Netlibris

Termbibliotek / F

Fakta

Något som baserar sig på något verkligt.

Fantasy

I fantasylitteratur beskrivs övernaturliga saker som händer i den verkliga världen eller en fantasivärld. Kännetecken för fantasy är: magiska föremål, mytiska fantasifigurer, ”portar” dvs. föremål eller platser genom vilka man kan förflytta sig till en parallell värld samt kampen mellan gott och ont.

Fiktion

Utgår från fantasin.

Filmens uppbyggnad

Så kallat klassiskt filmberättande är ett vanligt sätt att presentera filmers uppbyggnad.

Filmen inleds med anslag. Det är kort och syftet är att väcka tittarens intresse. Anslaget är ofta en händelse som presenterar de centrala personerna och gör tittaren bekant med filmens tema.

Presentationen beskriver närmare personerna i filmen samt relationerna mellan dem, miljön och tidsperioden. Tittaren får även tips om eventuella konflikter och problematiska situationer.

I fördjupningen kommer tittaren in i personernas värld och får mer information om personerna i filmen samt orsakerna till deras beteende. Filmens intrig utgår ofta från en konflikt.

Vid konfliktupptrappningen leder intrigförloppet samt små bikonflikter till att den grundläggande konflikten löser sig.

Den slutliga lösningen är den nyckelscen där filmens intrig når sin kulmen. Samtidigt får tittaren veta hur berättelsen slutar.

Avtoningen hjälper tittaren att sympatisera med huvudpersonens glädje eller sorg. Den berättar hur det gick för huvudpersonen och vad som hände sedan.

Intrigens uppbyggnad kan även innehålla framåtblickar, tillbakablickar, en ramberättelse samt öppna ställen.

Filmmanuskript

Ett filmmanuskript är en plan för filmregissören och skådespelarna hur en film ska genomföras. I det har man för beskrivit händelser, skrivit skådespelarnas repliker samt instruktioner för inspelning. Berättelsen i filmmanuskriptet, dvs. vad som kommer att hända i filmen, kan utgå från manusförfattarens egen idé eller vara en tolkning av en berättelse som är en bok, en historisk händelse eller en person. Den som skriver filmmanuskriptet kallas manusförfattare.

Manusförfattaren skriver en plan över händelserna i filmen, varav framgår skådespelarnas repliker samt instruktioner för inspelning enligt händelseförloppet.

filmmanuskript

Filmregissör

Inom filmproduktionen är filmregissören den person som bestämmer hur filmen ska berättas och hurdan stämning man önskar. Filmregissörens uppgifter är bl.a. att regissera innehållet och handlingsförloppet, definiera det allmänna konstnärliga uttrycket, regissera skådespelarnas prestationer samt administration av inspelningsplatser, placeringen av kameror, belysningen och ljudspårets innehåll. Filmregissören arbetar tillsammans med den övriga produktionsgruppen.