Netlibris

Termbibliotek / K

Klassiker

Klassiker är en bok eller film som har varit populär under flera årtionden.

Klassiskt filmberättande

Klassiskt filmberättande uppstod under Hollywoods guldera (1930–1950-talen). Det typiska för klassiskt filmberättande är att de filmiska medlen, berättelsen och slutet är tydliga.