Netlibris

Vem har gjort Smarta läsare?

Smarta läsare är planerad av Heli Haaro och Henna Ylihärsilä.

Originaluppgifterna som gäller böckerna för årskurserna 1–6 har tagits fram av Heli Haaro, Henna Ylihärsilä och Johanna Hirmasto.

Originaluppgifterna som gäller filmerna har tagits fram av Annika Henriksson, Anna-Liisa Puura-Castrén och Marjo Kovanen.

Originaluppgifterna för högstadieklasserna i grundskolan har tagits fram av Leena Lemiläinen-Honkanen och Marja Rikaniemi.

Illustrerad av: illustratör Jukka Lemmetty

Producent: Utbildningsstyrelsen

Grafisk design och tekniskt utförande: Zento Oy och Syrjä Interactive

Smarta läsare 2017 har uppdaterats av Henna Ylihärsilä, Marja Rikaniemi och Heli Haaro. Smarta Läsare på svenska har uppdaterats 2017 av Nora Blomfelt.

Filmavsnittet har uppdaterats av Marjo Kovanen och Heli Metsätähti-Koistinen från Skolbio. Filmuppgifterna baserar sig på Skolbios läromaterial.
Koulukino