Netlibris

Termbibliotek / H

Huvudperson och biperson

Huvudpersonen är en person som förekommer i berättelsen och som man berättar mest om. Berättelsen byggs oftast upp kring huvudpersonen. Det brukar vara lätt att känna igen huvudpersonen i berättelsen, eftersom hen är med i många händelser. Personens karaktär kommer fram via hens agerande.

Berättelsen har ofta även flera bipersoner. Bipersonerna får mindre uppmärksamhet än huvudpersonerna. Sättet på vilket bipersonerna talar till huvudpersonen och reagerar på hens agerande hjälper läsaren att dra slutsatser om huvudpersonen.

Händelsekarta

Händelsekartan är ett sätt att presentera den miljö som beskrivs i texten.

Händelseplats

Händelseplatsen är en miljö, byggnad eller något annat där berättelsens personer rör sig eller där det händer något som har att göra med berättelsen. Genom händelseplatser skapas berättelsens stämning och tidpunkt. När platsen beskrivs levande, hjälper det läsaren att förstå handlingen och få egna intryck av händelserna i berättelsen.

händelseplats