Netlibris

Termbibliotek / R

Radiopjäs

En pjäs som gjorts för radio. Föreställningen grundar sig på tal och ljudeffekter.

Realistisk

Verklighetstrogen.

Recension

Recension är en skribents åsiktstext om ett skönlitterärt verk eller ett annat verk, såsom en film, utställning eller teaterföreställning. Syftet med en recension är att presentera verket och den som gjort verket, tolka och analysera verket samt fundera över dess innehåll i förhållande till konstnärens egna eller andra verk som gjorts om samma tema. Recension som publiceras i media kallas ofta även kritik.

Relationer mellan personer

Relationerna mellan personer, och hur de förhåller sig till varandra, beskrivs genom att rita symboler mellan personerna. Man kan t. ex. beskriva personernas hat med en blixt. Man kan även beskriva relationer genom att skriva ner sakerna.

Rim

Rim är ord som slutar likadant, såsom sill och dill. Rim används oftast i dikter.

Romantisk

Stämningsfull, förhärligar verkligheten.