Netlibris

Termbibliotek / V

Vandringssägen

En berättelse som verkar trovärdig och som berättas som varnande exempel.

Verb

Verb är ord som uttrycker handlingar, verksamhet, att röra sig, uppleva eller känna något. Verb böjs bl.a. efter person och tempus.

Vers och strof

Vers är raden i en dikt. En strof består av flera verser.

Versmått

Rytmen i en dikts verser och strofer. Längden på ord och stavelser varierar.

Vänbok

I en vänbok skriver vännerna om sig själva. Sakerna som skrivs är personliga, såsom hobbyer, längd, ögonfärg, favoritmat. I vänboken limmar man också ofta ett foto eller ritar en bild på sig själv.