Netlibris

Termbibliotek / P

Pantomim

Pantomim betyder att man visar eller spelar något utan ord eller tal.

Persongalleri

persongalleri

I persongalleriet beskrivs berättelsens personer. I det skrivs personens namn, familjeförhållanden och vänskapsband, personlighetsdrag, hobbyer eller annat som är väsentligt för personen.

Perspektiv

Händelserna i berättelsen betraktas ur olika personers perspektiv. Berättelsen och händelserna kan berättas ur flera personers synvinkel, vilket påverkar berättelsens innehåll. Berättelsen kan även berättas ur ett föremåls eller djurs perspektiv.

perspektiv

Produktplacering

Placering av föremål, tjänster, varumärken osv. i filmer. Genom produktplacering, som kan vara visuell eller verbal, försöker man främja synligheten och försäljningen av en produkt eller tjänst.