Netlibris

Termbibliotek / S

Saga

Sagor baserar sig på fantasi. Det finns olika slags sagor såsom djur-, folk- och konstsagor. Kännetecknande för sagor är under, magiska föremål, fantasipersoner och -figurer samt vissa tal, såsom tre och sju. I sagan ska man ofta göra någon sak t. ex. tre gånger eller så förekommer det sju underliga saker eller personer som de sju dvärgarna i sagan om Snövit. Sagorna innehåller nästan alltid någon lärdom.

Sammanfattning

I en sammanfattning, dvs. förkortning, samlar man de viktigaste sakerna från en längre text.

Scenograf, kostymarbetare och makeupartist

Scenografen, kostymarbetaren och makeupartisten får tips av regissören och manusförfattaren om hurdan sorts film man önskar. De planerar filmen i samarbete och använder sin konstnärliga vision för att genomföra planerna. Scenografen ansvarar för hur miljöerna ser ut i filmen. Kostymarbetaren planerar och förverkligar skådespelarnas kläder som passar rollerna. Makeupartistens mål är att få skådespelaren se ut pä önskvär sätt framför ljusen och kameran.

Science fiction

Science fiction är en genre som utnyttjar material som produceras av vetenskapen och teknologin samt undersöker deras inverkan på människan och den omgivande världen. Science fiction intresserar sig för framtidens samhälle samt individens ställning i sin gemenskap och som en del av världsalltet. Delvis är det saga och delvis vetenskap, där science fiction-författare skapar och fritt tillämpar framtida världar men så att helheten ändå blir enhetlig och logisk.

Science fiction behandlar resor i tiden och rymden, besynnerliga kulturer, faror på främmande planeter samt framtida förändringar som utgår från nutida utvecklingstrender. Olika framtida uppfinningar som möjliggör snabba resor och kommunikation mellan olika världar är centrala i science fiction.

Den väsentligaste skillnaden mellan fantasy och science fiction torde vara de världar de beskriver. Fantasyns världar avviker permanent och tydligt från verkligheten, och man försöker inte ge en genomgående förklaring av dem. I de världar som science fiction beskriver tonas skillnaden till verkligheten ner med vetenskapliga eller pseudovetenskapliga teorier och man försöker rationalisera distansskapande faktorer. Fantasy utgår oftast från gångna tider, när utgångspunkterna för science fiction däremot är i framtiden.

Serie

serie

En serie är en bildberättelse som består av bilder som följer varandra och som kombinerar bilder, ord och olika tecken. Berättandet i serierna uppstår av kombinationen av bilder, rutor och utrymmet mellan dem.

Filmer och serier har liknande berättarteknik. Där skapar tittaren kontinuitet mellan olika bilder och kan koppla ihop händelser, även om allt inte sägs i bilderna. Rutan är seriens grundenhet. Ofta är den en fyrkant eller rektangel. Man kan uttrycka många saker genom rutans storlek och form. Olika stora rutor lyfter fram händelser, och storleken kan påverka händelsernas längd. I både serier och filmer används olika bildvinklar och bildstorlekar för att skapa variation och olika slags spänningar i berättandet. I serier visas saker ofta underförstått, med hjälp av signalspråk. Vissa slags streck uttrycker rörelser eller fart, z-bokstäver att man sover osv. Saker presenteras med hjälp av humor och överdrifter.

Man börjar göra en serie genom att utveckla intrigen och berättelsen. Sedan skapar man huvudpersonen, och man gör klokt i att rita skisser av huvudpersonen i olika känslotillstånd eller ställningar. Berättelsens händelser delas i rutor, där bilderna ritas lätt med blyertspenna. Efter det lägger man till pratbubblor, annan behövlig text och tecken. Den slutliga serieversionen görs med en svart filtpenna och färgläggs.

Skådespelare

Skådespelare är personer som spelar i en film. Förutom att spela en roll kan skådespelaren sjunga, dansa eller endast använda sin röst.

Skönlitteraturens huvudgenrer

Skönlitteraturens huvudgenrer är prosa, lyrik och dramatik. Prosa betyder prosaformad berättande litteratur, såsom en berättelse, saga, novell och serie. Med lyrik avses poesi och med dramatik teaterlitteratur. Dramatik är också en pedagogisk metod, med vilken man visar och spelar händelser och saker.

Substantiv

Substantiv är ord som anger namn på föremål, väsen, människor, platser, egenskaper och saker. Substantiv delas in i egennamn som skrivs med stor första bokstav och appellativ som skrivs med liten första bokstav. Substantiv svarar på frågorna: Vem? Vad? Vilka?