Netlibris

Termbibliotek / N

Novell

Koncist berättad form av prosa som är kortare än en roman. Intrigen baserar sig inte nödvändigtvis på en händelseserie, utan kan också vara en beskrivning av en situation. Novellens slut kan vara öppet.

Nyhet

En nyhet berättar om aktuella och nya händelser. Den är saklig och utgår från fakta. Skribenten skriver inte om sina egna åsikter i nyheten. Innehållet beskrivs exakt och utan överdrifter. Nyheter svarar på frågorna:

  • Vad hände?
  • Var hände det?
  • När och hur hände det?
  • Varför hände det?
  • Vem gjorde?
  • Vad var följden?