Netlibris

Filmer inklusive uppgifter

Ladda modeller för filmuppgifter här:

 1. Rituppgift
 2. Skrivuppgift

Skattkammarön

Lomasankarit (The Island of Secrets), Finland 2014
Åldersgräns 7

Uppgifter om filmen:

 1. Se actionscenen i filmen och svara på följande frågor: Hurdana bildvinklar hade man använt i scenen? Vilken bildvinkel tyckte du var den finaste? När använder man närbilder på personernas ansikten i biljaktscenen? Varför? När använder man i stället stora bilder? Varför?
 2. Filmer har ofta ett kärnbudskap eller en -tanke. Vad tycker du är Lomasankarit-filmens (liksom även många andra äventyrsfilmer för ungdomar) lärdom för pojkarna som for ut på äventyr? Vad vill filmen säga åt tittarna? Sammanfatta tanken i en mening.
 3. ”Det skulle vara en helt vanlig semesterresa”, lyder filmens reklamslogan. Hurdana associationer väcker meningen? Väcker det intresse? Hitta på två nya lockande reklamslogans åt filmen. Ändrar meningarna du hittat på ditt intryck av filmen?

Muminfamiljen på Rivieran, Finland/Frankrike 2014
Åldersgräns barntillåten

 1. I Muminböckerna står familjen i centrum. Till familjen hör Muminmamman, Muminpappan och Mumintrollet samt adoptivbarnet Sniff. Till Rivieran åker förutom Mumintrollet, Muminmamman och Muminpappan även Snorkfröken och Lilla My. Vilka roller och särdrag har medlemmarna i Muminfamiljen? Hurdana är relationerna mellan dem? Hur kommer de fram i filmen?
 2. I filmen drömmer Snorkfröken om Rivieran och filmstjärnor. Rita ditt drömsemestermål. Det kan vara en verklig plats (mormors eller farmors hem, en strandsemester, Paris, New York, Kanarieöarna, sommarstugan) eller helt och hållet en fantasiprodukt.
 3. Filmen skiljer sig på många sätt från serien I Mumindalen som gjordes i Japan på 1990-talet. På vilket sätt? Vad tyckte du om dessa Mumintroll jämfört med dem i I Mumindalen?

Tidsresa

Hugo Cabret (Hugo, USA 2011)
Åldersgräns 7

 1. Uppgifter om filmen: Skriv filmens handling enligt följande mönster så att du skriver något som har att göra med filmen på varje punkt.
  Anslag: presenterar huvudpersonen och hens problem.
  Presentation och fördjupning: berättar mer om personerna och relationerna mellan dem. Miljön beskrivs och målsättningar och hinder presenteras.
  Konfliktupptrappning: händelserna följer tätt på varandra och når sin kulmen i scenen före slutlösningen.
  Slutlig lösning: snabba och korta klippningar påskyndar lösningen av huvudkonflikten.
  Avtoning: den slutliga lösningen avslutar filmen, men avtoningen ger tittaren ännu möjligheten att sympatisera med huvudpersonens glädje/sorg.
 2. Hugo-filmen utspelar sig huvudsakligen på järnvägsstationen Montparnasse i Paris. Fundera över vilka möjligheter järnvägsstationsbyggnaden inklusive omgivningen erbjuder berättaren. Hitta på några meningar långa tankar om hurdana berättelser som skulle kunna ske på Hugos järnvägsstation. Du kan också sätta dig in i olika personers situation och skissera berättelsen ur deras synpunkt.
 3. Sök information om bröderna Lumière på internet. Ta reda på hurdan anknytning bröderna Lumière har till filmens historia. Vilken var den första filmen och hurdana var människornas reaktioner när de såg den?

Djurens hus

Fåret Shaun – Filmen (Shaun the Sheep Movie) Storbritannien 2015
Åldersgräns 7

Uppgifter om filmen:

 1. Filmen har inget tal. Förstod du ändå figurernas tankar och känslor? Hur är det möjligt?
 2. Hurdan relation har de olika figurerna till varandra? Hur förhåller sig till exempel fåren till sin ägare och tvärtom? Hurdan relation har fåren och hunden Bitzer? Eller fåren och Trumper som försöker fånga dem?
 3. Shaun och vännerna klarar sig utmärkt utan tal. I filmen uttrycks känslor, men även tankar, planer och avsikter utan ord. Hur kommunicerar fåren med varandra och med hunden Bitzer? Hur skulle du själv uttrycka dig med kompisar, om du inte kunde tala?

Amazonia, Frankrike/Brasilien 2014
Barntillåten

Uppgifter om filmen:

 1. Ta reda på var överallt på jorden det finns regnskogar och ta reda på var Amazonas regnskogsområde ligger. Hurdant är det i regnskogar? Hur skiljer sig regnskog från finsk skog?
 2. Fundera över regnskogens ljudvärld. Vilka ljud kommer du särskilt ihåg?
 3. Saï hade vuxit upp bland människor och blev först i regnskogen bekant med sina artfränder. Hur förändrades Saïs förhållande till människor i och med regnskogsupplevelserna? Varför återvände inte Saï till människorna, även om man lockade den?

Sagan om sjön (Järven tarina), Finland 2016
Åldersgräns: Barntillåten

Uppgifter om filmen:

 1. Fundera över vad filmen består av förutom bildmaterial. Hurdan är till exempel filmens musik? I vilka scener fungerar musiken särskilt bra?
 2. Minns du särskilt en viss scen? Varför kommer du ihåg just den?
 3. Varför syns det inga människor i filmen? Vilka djur eller naturfenomen som förekommer i filmen har du sett på riktigt i naturen?

På mormors vind

Kalle Träskalle och Stumpen som parktanter, (Pekka ja Pätkä puistotäteinä, Finland 1955),
åldersgräns: barntillåten

Filmen kan ses avgiftsfritt via Nationella audiovisuella institutets (KAVIs) Filmstig. För att se filmen behövs användarnamn och lösenord. Du kan beställa användarnamn till din e-post via adressen koulut@kavi.fi. Tjänsten fungerar under skolornas verksamhetsperiod. Meddela då du beställer användarnamnet att filmen ska ses som en del av läsdiplomet Smarta läsare.

Uppgifter om filmen:

 1. Filmer har alltid fått intryck från andra konstformer. Kalle Träskalle och Stumpen-filmerna till exempel baserar sig på en serie som planerades av Ola Fogelberg på 1920-talet. Undersök Kalle Träskalle-serien. Vad hittar du för gemensamt i serien och filmen?
 2. Diskutera tillsamman roliga scener i filmen och vad som gjorde dem roliga? Var situationerna genanta och roliga? Sade någon en rolig och träffande replik? Gjorde någon lustiga miner och gester?
 3. Vilka speciella ord som du inte kände igen förekom i filmen? Vilka ordspråk och talesätt minns du från filmen?

Snödrottningen, Finland/Tyskland 2014
Åldersgräns: 7

Uppgifter om filmen:

 1. Filmen baserar sig på Hans Christian Andersens saga Snödrottningen. Sök information om H.C. Andersen, ta till exempel reda på: När levde han? Vilket land kom han ifrån? Vilka andra kända sagor skrev han? Vad annat berättar man om hans liv?
 2. Vilka känslor beskrivs i filmen? Välj ett känslotillstånd ur filmen eller välj en av följande så kallade grundläggande känslor: glädje, sorg, rädsla, ilska, avsky, förvåning. Lev dig in i den känsla du valde och ta en ”känsloselfie” på dig själv.
 3. Vad är vänskap? Hurdan är en god vän? En hurdan vän är inte en god vän? Vad är det bästa med vänskap? Hur får man nya vänner? Vad gör barnen i filmen? Vad gör du själv med vänner? Hur beskrivs vänskap i filmen?

Ledtråd

Antboy, Danmark 2013
Åldersgräns: 7

Uppgifter om filmen:

 1. I början av filmen berättar Pelle att han är trött på att vara vanlig och osynlig. ”Har du någonsin velat vara någon annan?” frågar han. Fundera över Pelles fråga och skriv en kort beskrivning av hurdan eller vem du skulle vilja vara och varför?
 2. Kännetecknande för traditionella actionfilmer är bland annat biljaktscener, explosioner och andra effekter, farliga situationer samt en tydlig motsättning mellan gott och ont. Vilka scener som är typiska för actionfilmer hittar du i Antboy-filmen?
 3. Hurdan kunde en superhjälte i det verkliga livet vara?

Soppstans hemliga sällskap (Soppalinnan salaseura), Estland och Finland 2015
Åldersgräns: 7

Uppgifter om filmen:

 1. Hur slutar filmen? Hitta på ett alternativt slut för filmen.
 2. Vilka gåtor löste Soppstans hemliga sällskap i filmen?
 3. Kodning är som att lösa gåtor. Du kan bekanta dig med kodning genom enkla uppgifter på Code Studios (https://studio.code.org/) webbplats. Välj den uppgift som är intressantast för dig. Du behöver en pekplatta eller dator för att göra kodningsuppgifter.

Fantasy

Spirited Away, Japan 2001
Åldersgräns: 7

Uppgifter om filmen:

 1. Många personer i Spirited Away har ett rätt personligt utseende. Utseendet säger något om deras egenskaper eller uppgifter. Tänk till exempel på Kamdji, Yubaba, babyn och No-Face – hur uttrycker deras utseende deras personlighet eller vad säger det om deras gärningar?
 2. Hurdan vore du själv som en person i Spirited Away? Rita en serie på 3–4 bilder där du själv är med i berättelsen.
 3. Gör en hustavla för andarnas badhus, dvs. regler, enligt vilka livet på badhuset hade organiserats och som Chihiro måste lära sig för att klara av sin uppgift.

Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet, USA 2005
Åldersgräns: 12

Uppgifter om filmen

 1. Vilka mytologiska gestalter hittar du i filmen? Är de på det godas eller det ondas sida? Fundera över vad som kännetecknar godhet eller ondska. Vilka inre och yttre kännetecken hittar du?
 2. Sök hemma efter föremål som skulle kunna ha en anknytning till Narnia och gör en liten utställning av dem. Ta foton på din utställning.
 3. Filmens manuskript är baserat på den första delen i C. S. Lewis Narnia-serie ”Häxan och lejonet”. Välj en central plats i boken. Hur har platsen beskrivits i boken? På vilka sätt har filmens scenograf förverkligat samma plats?

Hjärtefrågor

Insidan ut (Inside Out), USA 2015
Åldersgräns: 7

Uppgifter om filmen:

 1. Jag är jag! Skriv en beskrivning av dig själv. Gör beskrivningen med hjälp av de fem grundläggande känslorna. Särskilt viktigt är det att hitta en förklaring för varje känsloupplevelse. Till exempel så här: Jag blir glad när… Jag är ledsen eftersom… Jag avskyr… Ibland är jag rädd när… Jag blir ilsken om…
 2. Har du någonsin tänkt på vad som rör sig inuti en annan människas huvud? Hur kan man veta vad en annan människa känner eller tänker? Vet du vad ordet ”empati” betyder? Kan man öva empati, och varför är det viktigt? Hur reagerar du på andra människors sorg? Hur kan man trösta andra? Är sorg alltid synligt?
 3. Hitta på sätt att koppla av efter skoldagen. Vilka olika sätt finns det att lindra stress? Tycker du mer om att vara ensam och lyssna på musik, eller går du hellre på en vandring i skogen med din familj eller kompisar? Vad annat kan man göra för att koppla av?

Min grekiska sommar (Nicostratos le pélican), Frankrike 2012
Åldersgräns: 7

Uppgifter om filmen:

 1. Inom filmproduktionen är filmregissören den person som bestämmer hur filmen ska berättas och hurdan stämning man önskar. Filmregissörens uppgifter är bl.a. att regissera innehållet och händelseförloppet, definiera det allmänna konstnärliga uttrycket, regissera skådespelarnas prestationer samt hantering av inspelningsplatser, placeringen av kameror, belysningen och ljudspårets innehåll. Filmregissören arbetar tillsammans med den övriga produktionsgruppen. Hurdan var stämningen i filmen? Vilka har regissören samarbetat med då han skapat filmens stämning?
 2. Berätta om filmens huvudperson Yannis. Hurdan är hans personlighet? Hur ser han ut? Hurdana jobb måste han göra för att tjäna pengar åt sin familj? Hur skiljer sig Yannis liv till exempel från en finländsk pojkes liv i samma ålder?
 3. Hurdana känslor och sinnesstämningar kan man känna igen i filmens händelser? Hur hör till exempel rädsla, kärlek, otrygghet, glädje eller sorg ihop med filmens händelser?

Whale Rider, Nya Zeeland/Tyskland 2002
Åldersgräns: 7

Uppgifter om filmen

 1. Beskriv maoriernas levnadsförhållanden och livsstil. Vilka seder, färdigheter och övertygelser beskriver filmen som typiska för maorier?
 2. Fundera över hur filmen behandlar ledarskap. Hur skiljer sig Koros och Pais uppfattningar om ledarskap från varandra?
 3. Filmen baserar sig på Witi Ihamaeras roman Whale Rider. Fundera över ljudets och musikens betydelse som berättare för filmen. Hur skulle samma sak berättas i boken?

Jojjes ljuvliga medicin

Boxtrolls (The Boxtrolls), USA 2014
Åldersgräns: 7

Uppgifter om filmen:

 1. Hur skulle du beskriva Boxtrollens värld? Hur ser den ut? Vilka enskilda element skapar Boxtrolls visuella uttryck?
 2. Eggs måste fundera mycket över sin identitet i filmen. Är han ett boxtroll eller en människa? Vad tycker du definierar en persons identitet? Kan jaget också vara en blandning av olika identiteter? Varför kan en sådan situation vara svår – varför är den svår för Eggs?
 3. Familjen är ett viktigt tema i Boxtrolls. Hurdant är Winnies förhållande till hennes pappa, och hur ändras detta förhållande under filmens gång? Vilka tankar har Eggs om familjen och om en fadersgestalts betydelse under olika skeden av filmen? Vad tycker du är berättelsens sensmoral?

He Named Me Malala, USA, 2015
Åldersgräns: 7

Uppgifter om filmen:

 1. Vem är Malala Yousafzai? Berätta grundfakta om henne. Varför har man gjort en film om henne? Skulle Malala kunna vara finländare? Hur skiljer sig Malalas liv från en vanlig ung persons liv?
 2. Om Malala skulle komma till Finland och skulle besöka din skola, vad skulle du visa henne och vad skulle du berätta om dina egna studier? Skriv om besöksdagen. Rubriken kan vara: ”Välkommen Malala”. Du kan också hitta på en egen rubrik.
 3. Vilka är barnens rättigheter som definieras av FN? Hur syns FN:s konvention om barnens rättigheter i Finland? Lyft fram den rättighet du tycker är allra viktigast. Varför tycker du att den är den viktigaste rättigheten? Fundera om barnets rättigheter följs?

Sagan om skogen (Metsän tarina, Finland 2012),
barntillåten

Uppgifter om filmen:

 1. I filmen presenteras djurens olika sätt att klara av vintern. Uppgiftsmodellen innehåller gåtor om djurens övervintring.
  Vilket/vilka djur är det fråga om?
 2. Tidigare var man rädd för att förarga skogsguden och -gudinnan Tapio och Mielikki. Oväsen eller illa behandling av deras djur gjorde dem mycket arga och man riskerade att få deras vrede över sig.
 3. Vilka regler finns det om att röra sig i skogen? Anteckna regler om att röra sig i skogen.
 4. När var du sist i en skog? Vad betyder skogen för dig? Har du föreställningar som gäller skogen? Gav filmen dig ny information om skogen?