Netlibris

Användningsvillkor och instruktioner

Tjänstens basmaterial

Tjänstens basmaterial och instruktioner finns på svenska.

Tjänsten är uppdelad i fem avsnitt

  • Emil: Elever i årskurs 1–2
  • Gummi-Tarzan: Elever i årskurs 3–4
  • Matilda: Elever i årskurs 5–6
  • Sinuhe: Elever i årskurs 7–9
  • Lärarens avsnitt

I avsnittet Smarta läsare-läsdiplom presenteras tjänsten och dess syfte, och där hittar du även diplomen.

Användningsvillkor

Detta webbmaterial är avsett

  • för användning i undervisningssyfte eller
  • för användarens personliga bruk.

Användaren får spara material som ingår i webbmaterialet på sin dator eller skriva ut material i samband med undervisningsverksamhet eller annan motsvarande verksamhet eller för privat användning. Materialet får visas offentligt eller på annat sätt göras tillgängligt för offentligheten i samband med undervisningsverksamhet eller annan motsvarande verksamhet. Kopiering av material eller användning i annat syfte samt överlämnande av det till en tredje part är förbjudet enligt upphovsrättslagen. Man får emellertid låna delar av verk som ingår i materialet enligt det som upphovsrättslagen tillåter. Om man lånar uppgifter från Smarta läsare eller annat material ska källa och skribenter alltid nämnas. Se vilka som utarbetat materialet.

Feedback om materialet kan skickas till edufi@oph.fi.