Netlibris

Uppgifter

Ladda ner en färdig uppgiftsmodell för uppgiften. Du kan kontrollera de kursiverade ordens betydelse i termbiblioteket.

Ladda ner alla modeller på en gång.

Uppgifter som gäller huvudpersonen

 1. Jämför dig själv och bokens huvudperson. Vilka likheter finns det och vilka skillnader?
 2. Skriv ett brev till en person i boken.
 3. Låtsas att bokens huvudperson blir din klasskamrat. Gör anteckningar för presentationen i en tankekarta. Presentera personen för andra.
 4. Sök bilder eller rita en ny person till boken. Skriv hans eller hennes personuppgifter på bilden. Berätta hur din person hör ihop med bokens berättelse.
 5. Skriv en namnberättelse som beskriver huvudpersonen.
  Till exempel:

  • Pigga rödhåriga och energiska flickan bor ensam i Villa Villekulla.
  • Ivriga Pippi är Tommys och Annikas vän.
  • Prickiga hästen heter Lilla Gubben.
  • Pippi är stark.
  • Igen seglar pappan på havet.
 6. Gör en inventering, dvs. gör en lista över huvudpersonens saker.

Uppgifter som gäller händelseplatser

 1. Sök ställen i boken där huvudpersonens hem beskrivs. Bygg eller rita huvudpersonens hem utifrån beskrivningarna.
 2. Beskriv med ord bokens viktigaste händelseplats. Hurdant är det där? Vilka ljud hör man där? Hur doftar det där?
 3. Sök ställen i boken där händelseplatser beskrivs. Läs upp dessa ställen för din lärare eller klass.
 4. Räkna upp olika händelseplatser. Rita med hjälp av listan en karta över platserna.
 5. Sök bilder som påminner dig om bokens händelseplatser.

Uppgifter som gäller terminologi och intrig .

 1. Humoristiska termer: Sök sex roliga ord i boken. Skriv en dikt, en kort berättelse eller en nyhet så att du använder orden.
 2. Sök ett roligt, sorgligt eller spännande ställe i boken. Läs upp dessa ställen för din klass.
 3. Gör en lockande reklam om boken. Om du gör en videoreklam, planera reklamen i uppgiftsmodellen.
 4. Sök och skriv ner uppgifter om författare till den bok du läst. Kom ihåg att ange källorna.
 5. Sök svåra ord i boken och ta reda på vad de betyder. Gör en frågesportstävling om orden så att klasskamraterna försöker gissa den rätta betydelsen.
  Till exempel Hogwarts är

  • namnet på en skola
  • en svamp som växer på träd
  • en tråkig människa.
 6. Sök fem substantiv. Gör en liknelse av varje ord med hjälp av ordet ”som”.
  • Skogen är som en grön kista.
 7. Välj det ställe som du tycker är viktigast i handlingen. Presentera det för klassen eller rita en bild om det. Motivera varför du valde stället i fråga.
 8. Gör en bokkasse om boken. Samla ihop eller pyssla föremål som har en koppling till boken och lägg dem i en papperskasse. Dekorera kassen. Presentera boken med hjälp av bokkassen.
 9. Beskriv stämningen i boken för andra med hjälp av ljud.
 10. Beskriv berättelsens huvudperson och handling med hjälp av en berättelsepyramid.

Uppgifter om en diktbok

 1. Illustrera en dikt i boken. Skriv också själv en dikt.
 2. Välj en dikt ur boken. Ändra ordningen på orden i dikten. Så får du en ny, annorlunda dikt.
 3. Plocka ut rim ur dikten. Hitta på och skriv fler rim.
 4. Sök tre dikter ur boken. Tänk ut för varje dikt en färg som beskriver dess stämning. Motivera dina val.

Faktabokuppgifter

 1. Rita, fota eller limma en bild som har en koppling till faktaboken i uppgiftsmodellen. Gör en tankekarta om bilden.
 2. Presentera din faktabok för andra (titel, författare, intressanta ställen i innehållsförteckningen). Presentera närmare en intressant sida eller ett uppslag ur boken.
 3. Samla ihop de viktigaste sakerna i ett kapitel i boken som en sammanfattning. Gör en stödordslista om de viktigaste sakerna i kapitlet och skriv med hjälp av dem en sammanfattning med egna ord.

Filmuppgifter