Netlibris

Att genomföra Smarta läsare

Eleven antecknar i sin läsplan de böcker, filmer och uppgifter som hen valt. Man kan göra samma uppgift endast en gång. Eleven skriver ut en uppgiftsmall för uppgifterna. Eleven kan samla färdiga uppgifter i en pärm. I årskurserna 5–9 kan eleven även spara uppgiftsmallarna i PDF-format digitalt. När eleven har gjort en uppgift visar hen den för läraren. Läraren godkänner uppgiften med sin underskrift i uppgiftsmallen och läsplanen.

När eleven har läst alla böcker, sett filmen/filmerna och gjort uppgifterna är eleven färdig med Smarta läsare. Efter att ha avlagt Smarta läsare får eleven ett diplom av läraren som läraren kan skriva ut via Smarta läsare-webbplatsen.

Bokbrickorna i Smarta läsare baserar sig på olika teman. De kan utnyttjas i mångvetenskapliga lärområden.

Emil (årskurserna 1 och 2)

  • Sju böcker och uppgifter
  • En film och filmuppgift

Gummi-Tarzan (årskurserna 3 och 4)

  • Tio böcker och uppgifter
  • Två filmer och filmuppgifter

Matilda (årskurserna 5 och 6)

  • Tio böcker och uppgifter
  • Två filmer och filmuppgifter

Sinuhe (årskurserna 7, 8 och 9)

  • Tio böcker och uppgifter
  • Två filmer och filmuppgifter