Netlibris

Målen med Smarta läsare

Eleven

  • blir inspirerad att läsa alla slags böcker och se intressanta filmer,
  • får upplevelserika läs- och filmstunder,
  • lär sig att välja olika slags läsning samt att sätta upp läsmål för sig själv,
  • får en ny hobby av läsning och
  • lär sig genom uppgifterna nya saker om litteraturen.

Läsplan för Smarta läsare

Syftet med läsplanen är att vägleda eleverna till ett självständigt och långsiktigt arbete. På den markerar eleven böcker som hen väljer från de olika brickorna samt uppgifterna som hör till böckerna. Läraren godkänner uppgifterna som eleverna gör.

Uppgifter i Smarta läsare

Uppgifterna i Smarta läsare är upplevelsebaserade, så att läsarens egen upplevelse förmedlas via dem. Uppgifterna är sådana att de lämpar sig för vilken bok som helst. De behandlar skrivande, språkutforskning, drama, mediefostran och bildkonst.

Filmbrickorna i Smarta läsare har utgått från Skolbios filmutbud.  Uppgifterna om filmerna har bearbetats med Skolbios läromaterial som grund, så att det ska vara möjligt för eleverna att arbeta självständigt med dem liksom med bokuppgifterna. Genom dessa val och uppgifter har vi velat vägleda eleverna att se och analysera filmer, där en bra berättelse har skapats med filmiska medel.