Netlibris

Filmer i skolan

Att visa en film i skolan är offentligt framförande och för det behövs alltid tillstånd. Du hittar närmare instruktioner på Skolbios webbplats. (på finska)


Åldersgränser

Åldersgränserna för filmer och teveprogram varnar för innehåll som är skadligt för barnens utveckling. De är inte rekommendationer och anger inte till vilken åldersgrupp programmet är riktat. Åldersgränserna baserar sig på lagen om bildprogram, vars syfte är att skydda barn.

Innehållssymbolen visar vilket skadligt innehåll som är orsaken till åldersgränsen. Åldersgränserna är bindande, dvs. bildprogrammet får inte visas, hyras eller säljas till barn som är yngre än gränsen.

Är åldersgränserna flexibla? (på finska)

På biografer är åldersgränsen flexibel med tre år, om barnet är tillsammans med en vuxen. Till exempel kan en vuxen ta med sig ett 9-årigt barn för att se en film med åldersgränsen 12 år. Detta gäller emellertid inte filmer med åldersgränsen 18 år.

Syftet är att barnets vårdnadshavare eller en annan vuxen som känner barnet väl kan utnyttja den flexibla åldersgränsen, och det lönar sig inte att följa den automatiskt. Idén är att en vuxen som känner barnet väl kan bedöma hur pass känsligt barnet är för olika innehåll, vet hurdant medieinnehåll barnet tidigare sett och hur starkt barnet troligtvis lever sig in i dessa. Den vuxne kan vid behov trösta och lugna ner barnet och kan hjälpa att bearbeta filmupplevelsen.

Då vårdnadshavaren överväger att utnyttja den flexibla åldersgränsen ska hen ta hänsyn till såväl barnets individuella utvecklingsnivå som kvaliteten i det filminnehåll som bedömts som skadligt. Den flexibla åldersgränsen är inte avsedd för barngrupper, såsom till exempel skolklasser.

Källa: ikärajat.fi

Media-avain (på finska)

Media-avain är en tjänst som är avsedd för familjer och som bedömer filmer som riktas till barn och unga med fostran, positiva budskap och mediekompetens som utgångspunkt. I tjänsten hittar du information om innehåll och idéer till diskussioner för att gå igenom filmupplevelsen. Tjänsten produceras av Skolbio.

Media-avain

Filmstigen

KAVIs nättjänst Filmstig är planerad som stöd för den filmfostran som görs i skolor. I Filmstig-tjänsten går man igenom grunderna för filmisk gestaltning och lär sig om det audiovisuella berättandets möjligheter. Webbplatsen erbjuder skolorna möjligheten att avgiftsfritt använda utdrag ur filmer i sin undervisning. Genom filmerna klargörs hur stämningar och upplevelser förmedlas åt tittarna med audiovisuella medel. Filmstigen ger stöd för hur man kan behandla en film på lektionen efter att man sett den i skolan eller på en skolvisning. Stigen är uppdelad i två: nybörjare och årskurserna 1–6 har sin egen stig, årskurserna 7–9 och läroanstalterna på andra stadiet sin egen.

Nationella audiovisuella institutet

Elokuvakasvatuksen opas (på finska)

I handboken Elokuvakasvatuksen opas som tagits fram av Skolbio finns många uppgifter, i vilka man bland annat reflekterar över hur en animerad film uppstår eller vilka olika saker människor är rädda för och hur man kan övervinna rädslan. Boken fungerar också som en introduktion till filmgenrerna och till filmprocessen.

Skolbio

Espoo Ciné

Espoo Ciné importerar barn- och ungdomsfilmer för att användas i mediefostran. Espoo Ciné är Finlands representant i det sameuropeiska WRAP!-projektet, vars syfte är att göra intressanta europeiska barn- och ungdomsfilmer lättare tillgängliga för skolor. I utbudet ingår tre nya filmer per år. Filmerna har alltid finsk text, ibland även svensk text, och i samarbete med Skolbio görs även material för mediefostran i anknytning till filmerna. Materialet får användas fritt. Verksamhetsledaren ger mer information om möjligheterna att visa filmer som importerats av Espoo Ciné.

Wrap! Creative Europe Media