Netlibris

Uppgifter i Emil

Genom att klicka på länken i uppgiften hittar du en färdig uppgiftsmodell som du kan använda. Alla länkar leder till PDF-filer.

Ladda ner alla modeller på en gång.

 1. Rita en bild på bokens huvudperson.
 2. Skriv ett sms till bokens huvudperson.
 3. Gör en karta över platserna i boken.
 4. Rita en viktig plats som förekommer i boken.
 5. Namnjakt: Sök och skriv namn på personer och platser i boken.
 6. Sök och skriv ner tio intressanta ord ur boken.
 7. Sök bilder som passar till boken eller ta bilder själv.
 8. Planera ett nytt bokomslag.
 9. Vilken present skulle du ge till bokens huvudperson? Visa åt andra utan ljud vilken present du ger till huvudpersonen. Andra ska försöka gissa vad det är för present.
 10. Hitta på och ställ frågor om händelserna i boken.
 11. Ta med dig tre föremål med koppling till boken och berätta vad de har att göra med boken.
 12. Rita en bild på en rolig eller spännande scen i boken.
 13. Välj det ställe i boken som du tycker är allra bäst. Läs det högt för andra.
 14. Välj ett ställe i boken som berättar om huvudpersonen. Läs det högt för andra.
 15. Spela med hjälp av föremål eller leksaker en scen ur boken åt andra.
 16. Jämför vad som är likadant i boken och i ditt liv.
 17. Välj tre saker ur boken. Föreställ dem för klassen. Andra eleverna får gissa vad du föreställer.
 18. Välj en dikt som du tycker om. Läs den högt för andra eller rita en bild.
 19. Faktabokuppgift: Sök tre intressanta fakta i boken och presentera dem för din klass eller ditt par.
 20. Faktabokuppgift: Rita eller ta en bild på ett ämne som passar ihop med bokens innehåll. Berätta för ditt par om bilden.
 21. Filmuppgifter