Netlibris

Termbibliotek / M

Miljö

Tid och plats.

Monolog

Monolog är en reflekterande text som består av en persons tankar.

Multimedial

Förekommer i många olika medier. Till exempel är många animerade filmfigurer multimediala, eftersom de förutom filmen även förekommer i böcker, tidningar, animerade kortfilmer, bruksföremål osv.

Myt

Myt är en berättelse eller övertygelse som kan innehålla övernaturliga väsen, gudar, sagolika företeelser eller hjältar. Kända myter är antikens myter och myter som berättar om världens uppkomst.