Netlibris

Termbibliotek / L

Ljudvärld och musikfilm

Filmer kan innehålla många slags ljud. Källorna till många ljud kan observeras direkt i berättelsen eller bilden, såsom tal eller ljud som kommer från föremål, till exempel då en dörr stängs. Ljuden kan också höras utifrån bilden, såsom trafikljud eller olika effektljud. Musik används till att skapa stämningar och intensifiera berättandet, men även tystnad kan vara mycket talande. Ljud och musik är också centrala faktorer för filmberättande.

Loggbok

Dagbok över händelser på en resa.

Läsdagbok

I en läsdagbok skriver man vilka tankar böcker väcker medan man läser dem.

Löpsedel

En reklamaffisch för en kvällstidning som lockar att köpa och läsa tidningen.