Netlibris

Termbibliotek / G

Genre

Litteratur och filmer kan delas in i genrer enligt berättandet och saker som är typiska för temat. Olika genrer är bl.a. dramatik, komedi, fantasy, action, western, skräck, science fiction, thriller, krigs- eller kriminalberättelser. Många berättelser innehåller egenskaper från flera olika genrer, och de kan också anses representera två eller flera genrer samtidigt.