Netlibris

Termbibliotek / D

Dialog

Dialog

Dialog, dvs. ett samtal mellan rollfigurer. I text anges dialog med citattecken eller talstreck.

Dokumentärfilm

En film där människorna och händelserna är verkliga. Personerna spelar sig själva eller berättar om sig själva i verkliga situationer. Även dokumentärfilmer har manus och de visar alltid verkliga händelser ur ett visst valt perspektiv.

dokumentärfilm

Dubbning

Många filmer, bland annat animerade, dubbas på nytt på finska för inhemsk distribution.