Netlibris

Termbibliotek / A

Adjektiv

Adjektiv är en ordklass i svenskan och beskriver hurdant ett föremål eller en sak är.

Aforism

En aforism uttrycker kraftfullt en insiktsfull tanke.

Till exempel ”Glädje och sorg är inte motsatser. Deras gemensamma motsats är monotonitet.” – Markku Enwall

Anime

Japansk animerad film.