Kunnari

Bokbricka / Sinuhe

Litteraturklubben för årskurs 7-9 heter SINUHE. Litteraturklubben Sinuhe har anhängare i olika delar av Svenskfinland och kanske även i det övriga Norden. Uppdaterad: sommaren 2018

Spänning

Skräck, deckare och spänningsromaner. Uppdaterad: sommaren 2018

Berättelser från det förgångna

Memoarer och dagböcker, krigstid, historiska romaner. Uppdaterad: sommaren 2018

Berättelser om framtiden

Science fiction-romaner, framtidsfantasier. Uppdaterad: sommaren 2018

Fantasy

Sägner, magi, fantasivärldar, sagor. Uppdaterad: sommaren 2018

Människor

Romanklassiker, ungdomars liv under olika tider. Uppdaterad: sommaren 2018

På resande fot

Ändringar, resor, uppväxtberättelser. Uppdaterad: sommaren 2018

Naturberättelser

Djur, naturskildringar och naturens under. Uppdaterad: sommaren 2018

Humor

Roliga stunder, lockande knas. Uppdaterad: sommaren 2018

Kortprosa

Noveller, kåserier, berättelsesamlingar. Uppdaterad: sommaren 2018

Dikter och pjäser

Lyrik, drama. Uppdaterad: sommaren 2018