Kunnari

Vad är Netlibris?

Netlibris-litteraturcirklarna är gemensamma projekt för undervisningen i litteratur i olika skolor.

Netlibris-projektet startade år 1996 med bokbrickan Matilda i Esbo. Utbildningsstyrelsen finansierade projektet fram till 2007. Efter det finansieras Netlibris-arbetet med kommunernas egna medel.

Flera lärare har varit med och skapat Netlibris-sidorna. Bokdatabasen är den mest betydande delen av Netlibris. Från databasen kan elever i olika åldrar hitta böcker som intresserar dem.

Netlibris är det gemensamma namnet för litteraturcirklarna. Litteraturcirklarna på svenska heter Emil för förskola och åk 1-2, Gummi-Tarzan för åk 3-4, Matilda för åk 5-6, Sinuhe för åk 7-9 och Odysseus för gymnasiet.

Netlibris går ut på att elever som läser samma böcker diskuterar om tankar som böckerna väcker.

Hoppas att så många elever och lärare som möjligt tar i bruk Smarta läsare-läsdiplomet, som baserar sig på Netlibris bokbrickor.