Kunnari

Litteraturcirklar

EMIL är en litteraturcirkel för alla barn inom för- och nybörjarundervisningen. Emil erbjuder läsupplevelser både för den ovana läsaren och den som redan har hunnit läsa en del. Det finns bilderböcker, lättlästa böcker och högläsningsböcker.

GUMMI-TARZAN är en litteraturcirkel för årskurs 3-4. Här kan eleverna välja med sina lärare lämplig läsning från tio olika bokbrickor, slutföra ett läsdiplom och diskutera de böcker de läser.

MATILDA är en litteraturcirkel för årskurs 5-6. Matilda har tio bokbrickor från vilka eleverna väljer böckerna tillsammans. Litteraturcirkeln Matilda kan också vara en tillvalsgrupp som eleverna kan ansöka till. I den s.k. Klass-Matildan deltar hela klassen i litteraturcirkelverksamheten.

SINUHE är en litteraturcirkel för årskurs 7-9. Sinuhe har tio bokbrickor med olika teman. Sinuhe kan vara ett tillvalsämne eller en klubb. I den s.k. Klass-Sinuhen deltar hela klassen i litteraturcirkelverksamheten. När man jobbar med hela klassen kan man använda Sinuhe endast i en del av läsårets lektioner. Bokklubbarna samlas oftast utanför lektionstid.

ODYSSEUS är en litteraturcirkel som riktar sig till eleverna i gymnasiet. Odysseus har tio tematiska bokbrickor som lämpar sig för de olika kurserna i gymnasiet.