Kunnari

Olivecrona Lotta

Vren – de glömda rummen

270 s.
Bonnier Carlsen, 2005

I samma serie:
Vren – tornens hemlighet (2006)
Vren : evighetens port (2009)

Boken hör till följande bokrickor: