Kunnari

Gaarder Jostein

Vita brevis: Flora Aemilias brev till Augustinus

Övers. Mona Eriksson
231 s.
Raben Prisma, 1997

Boken hör till följande bokrickor: