Kunnari

Jansson Tove

Vem ska trösta knyttet?

28 s.
Schildts & Söderströms, 2015 (ny utgåva)

Boken hör till följande bokrickor: