Kunnari

Jones Gareth P.

Trettons sällskap

Övers. Nina Östlund
374 s.
Bonnier Carlsen, 2014

Boken hör till följande bokrickor: