Kunnari

Lindgren Barbro

Titta Hamlet

Ill. Anna Höglund
29 s.
Karneval förlag, 2017

Boken hör till följande bokrickor: