Kunnari

Wagner Anke

Tim och Pico flyttar

Ill. Eva Eriksson
Övers. Anna Rosenqvist
25 s.
Opal, 2012

Boken hör till följande bokrickor: