Kunnari

Sendak Maurice

Till vildingarnas land

Övers. Boris Persson
48 s.
Bonnier Carlsen, 2014

Boken hör till följande bokrickor: