Kunnari

Lindqvist John Ajvide

Sulky och Bebbe regerar okej?

Ill. Mia Ajvide
71 s.
Bonnier Carlsen, 2012

Boken hör till följande bokrickor: