Kunnari

Burnie David Burnie et. al.

Spännande kunskap om djur

Ill. Susanna Addario … et al.
Övers. Per Holmström, Jan-Öjwind Svahn & Rikard Svartvik
224 s.
Nationalencyklopedin junior, 2005

Boken hör till följande bokrickor: