Kunnari

Daly Niki

Söta Salma

Övers. Britt Isaksson
46 s.
En bok för alla, 2012

Boken hör till följande bokrickor: