Kunnari

Dahlström Rolf

Sorro och Seppo smyger

64 s.
Bonnier Carlsen, 2008

Boken hör till följande bokrickor: