Kunnari

Gripe Maria

Skuggan över stenbänken

384 s.
Bonnier Carlsen, 2016 (ny utgåva)

I samma serie (nya utgåvor):
Och de vita skuggorna i skogen (2004)
Skuggornas barn (2012)
Skugg-gömman (2012)

Boken hör till följande bokrickor: