Kunnari

Stolpe Marika, Wikström Jeppe

Skärgårdsmysteriet

77 s.
Max Ström, 2007

Boken hör till följande bokrickor: