Kunnari

Tahvanainen Sanna

Silva och teservisen som fick fötter

Ill. Sari Airola
32 s.
Schildts, 2011

Boken hör till följande bokrickor: