Kunnari

Frisén Martin

Sigge Snövall skoldetektiv (serie)

Idus

De mystiska gravstenarna (2014)
De mystiska meddelandena (2015)
De mystiska stölderna (2016)

Boken hör till följande bokrickor: