Kunnari

Ovaldsen Jan-Erik, Teuber Jan

Rymden – som du aldrig sett den förut

Övers. Björn Stenholm
224 s.
Prisma, 2008

Boken hör till följande bokrickor: