Kunnari

Wirsén Carin

Rut och Knut jobbar

Ill. Stina Wirsén
32 s.
Rabén & Sjögren, 2008

Boken hör till följande bokrickor: