Kunnari

Huhtala Andrei

Rööluuvån: en liiti hemsken saago

Ill. Sanna Mander
Övers. Peter Sandström
29 s.
Schildts & Söderströms, 2015

Boken hör till följande bokrickor: