Kunnari

Lundström Hanna

Rassel prassel promenad: poesi bland barr och blad

Ill. Maija Hurme
31 s.
Schildts & Söderströms, 2017

Boken hör till följande bokrickor: