Kunnari

Halvarsson Isabelle

Puzzel (serie)

Ill. Margareta Nordqvist
Bonnier Carlsen

Puzzel den lilla smuggelhunden (2010)
Puzzel på valpkurs (2011)
Puzzel hittar ett spår (2012)
Puzzel på cirkus (2013)
Puzzel i skolan (2014)
Puzzel får en vän (2016)

Boken hör till följande bokrickor: