Kunnari

Andersen H. C.

Prinsessan på ärten

Kärnan, 1974

Boken hör till följande bokrickor: