Kunnari

Knutsson Gösta

Pelle Svanslös och spöket

Ill. Lisbeth Holmberg-Thor
24 s.
Bonnier Carlsen, 2009

Boken hör till följande bokrickor: