Kunnari

Larsson Åsa, Korsell Ingela

Pax (serie)

Ill. Henrik Jonsson
Bonnier Carlsen

Nidstången (2014)
Grimmen (2014)
Mylingen (2015)
Bjäran (2015)
Gasten (2015)
Näcken (2016)
Pestan (2016)
Vitormen (2017)
Matan (2017)

Boken hör till följande bokrickor: